ارتباط خاموشی‌ها با مراکز استخراج رمزارزها | شناسایی ۱۶۲۰ مرکز غیرمجاز

ارتباط خاموشی‌ها با مراکز استخراج رمزارزها | شناسایی ۱۶۲۰ مرکز غیرمجاز

به گزارش همشهری آنلاین، رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: ما تاکنون ۱۶۲۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز را شناسایی و غیرفعال کرده‌ایم که تقریبا ۲۶۰ مگاوات

به گزارش همشهری آنلاین، رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق گفت: ما تاکنون ۱۶۲۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز را شناسایی و غیرفعال کرده‌ایم که تقریبا ۲۶۰ مگاوات مصرف برق داشته‌اند.

وی افزود: مراکز مجاز هم تقریبا با ۲۰۰ مگاوات مصرف برق در حال بهره‌برداری هستند.