اولین استعفای لیگ برتر تنها بعد از دو هفته | تارتار و دستیارانش از پیکان رفتند

اولین استعفای لیگ برتر تنها بعد از دو هفته | تارتار و دستیارانش از پیکان رفتند

به گزارش همشهری آنلاین اولین مهدی تارتار که حدود 20 روز قبل به عنوان سرمربی جدید تیم پیکان جانشین عبدالله ویسی شده و همراه با این تیم در دو هفته ابتدا

به گزارش همشهری آنلاین اولین مهدی تارتار که حدود 20 روز قبل به عنوان سرمربی جدید تیم پیکان جانشین عبدالله ویسی شده و همراه با این تیم در دو هفته ابتدایی لیگ برتر یک باخت و یک برد به دست آورد در پایان تمرین امروز خودروسازان با بازیکنانش خداحافظی کرد.

دلیل استعفای تارتار گویا عدم توافق در مسائل فنی بوده است.