ببینید | در اضطراری هواپیما در آسمان باز شد! | حرکت عجیب یک مسافر

ببینید | در اضطراری هواپیما در آسمان باز شد! | حرکت عجیب یک مسافر

به گزارش همشهری آنلاین، یک مسافر در خروج اضطراری هواپیما را باز کرد و دردسرهای بسیاری را به‌وجود آورد. هواپیما سلامت به زمین نشست، اما ۹ مسافر به دلی

به گزارش همشهری آنلاین، یک مسافر در خروج اضطراری هواپیما را باز کرد و دردسرهای بسیاری را به‌وجود آورد.

هواپیما سلامت به زمین نشست، اما ۹ مسافر به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند.

ویدئوی زیر را تماشا کنید.