تاکسی برقی ها کجا هستند؟

تاکسی برقی ها کجا هستند؟

به گزارش همشهری آنلاین- مهدی اسماعیل پور، شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که در حال حاضر چه تعداد تاکسی‌برقی در شهر تهران فعالند و چطور می‌شود

به گزارش همشهری آنلاین- مهدی اسماعیل پور، شاید برای شما هم این سؤال پیش آمده باشد که در حال حاضر چه تعداد تاکسی‌برقی در شهر تهران فعالند و چطور می‌شود سوار این خودروهای جذاب شد و یک سفر شهری دلچسب و متفاوت را تجربه کرد؟ در این گزارش به‌دنبال پاسخی برای این سؤال‌ها هستیم.