تجمع جمعی از مربیان پیش دبستانی جلوی درب مجلس

تجمع جمعی از مربیان پیش دبستانی جلوی درب مجلس

تعدادی از مربیان پیش دبستانی امروز جلوی درب مجلس تجمع کردند.به گزارش خانه ملت، امروز یکشنبه (19 خرداد) جمعی از مربیان پیش‌دبستانی جلوی درب مجلس تجمع ک
تعدادی از مربیان پیش دبستانی امروز جلوی درب مجلس تجمع کردند.
به گزارش خانه ملت، امروز یکشنبه (19 خرداد) جمعی از مربیان پیش‌دبستانی جلوی درب مجلس تجمع کرده و خواستار استخدام خود شدند.
این گروه مطرح می کنند که استخدام، حق همه مربیان پیش‌دبستانی طرف قرارداد با آموزش و پرورش است.
تجمع کارگران ذوب‌آهن کردستان
بنابراین گزارش کارگران ذوب‌آهن کردستان نیز در تجمعی جلوی درب مجلس خواستار بازگشت به کار و احیای کار خویش شدند.