تصاویر سلاح معروف ترکیه در جنگ اوکراین رویت شد

تصاویر سلاح معروف ترکیه در جنگ اوکراین رویت شد

به گزارش همشهری آنلاین، سلاح RDS۴۰-MGL یک نارنجک انداز ۶ گلوله ای ۴۰ میلی متری است که توسط Repkon Defence، یکی از بخش های شرکت ترکیه ای Repkon، ساخته

به گزارش همشهری آنلاین، سلاح RDS۴۰-MGL یک نارنجک انداز ۶ گلوله ای ۴۰ میلی متری است که توسط Repkon Defence، یکی از بخش های شرکت ترکیه ای Repkon، ساخته شده است.

به گفته سازنده، این سلاح ۱.۵ کیلوگرم سبکتر از نمونه های مشابه در رده خود است و عمر مفید آن نیز افزایش یافته است.