تصاویر شاهکار حسن یزدانی ؛ او اینگونه با ضربه فنی فینالیست شد

تصاویر شاهکار حسن یزدانی ؛ او اینگونه با ضربه فنی فینالیست شد

دارنده 8 مدال جهان و المپیک در دور اول در مدت زمان دو دقیقه و ۱۱ ثانیه با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد برقک را برد و در نیمه نهایی نیز مقابل علیرضا منصوری ن

دارنده 8 مدال جهان و المپیک در دور اول در مدت زمان دو دقیقه و ۱۱ ثانیه با نتیجه ۱۱ بر صفر محمد برقک را برد و در نیمه نهایی نیز مقابل علیرضا منصوری نیز در دو دقیقه و ۱۲ ثانیه با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز شد تا در فینال به مصاف هادی وفایی‌پور می رود. کشتی نیمه نهایی یزدانی را تماشا می کنید: