تکذیب خبرسازی رسانه های خارجی درباره حمله موشکی به نیروهای ایرانی

تکذیب خبرسازی رسانه های خارجی درباره حمله موشکی به نیروهای ایرانی

یک منبع آگاه در نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر، خبرسازی برخی رسانه های خارجی را مبنی بر حمله به شماری از نیروهای مستشار ایرانی در جریان حمله به

یک منبع آگاه در نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار مهر، خبرسازی برخی رسانه های خارجی را مبنی بر حمله به شماری از نیروهای مستشار ایرانی در جریان حمله به حومه شهر «سلحب» در ریف غربی حماه سوریه را تکذیب کرد.