خلیج فارس باید منطقه‌ای قوی و پهنه همکاری و امنیت درون‌زا باشد

خلیج فارس باید منطقه‌ای قوی و پهنه همکاری و امنیت درون‌زا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز (دوشنبه) در پیامی سالروز خلیج فارس را تبریک گفت. در این پیام آمده است: «١٠ اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز (دوشنبه) در پیامی سالروز خلیج فارس را تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

«١٠ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس را به تمام آنانی که هزاران سال است در کنار این پهنه آبی تاریخی، زیسته اند و همزیستی ای به دیرینگی تاریخ را پیرامون آن تجربه کرده اند، تبریک می گویم. خلیج فارس تنها یک پهنه آبی نیست؛ واقعیتی تاریخی که هزاران سال است به نام خلیج فارس می شناسیم میراث ارزشمندی است که از نیاکان و گذشتگان ساکنین مناطق اطراف آن به ما رسیده است و خاستگاه ارزش های فرهنگی و بومی ماندگاری است که با هویت و حیات منطقه ما عجین شده است و به پشتوانه این میراث، خود امروز تبدیل به نماد تاریخ و فرهنگ منطقه ما شده است.

خلیج فارسی که از گذشته های دور بعنوان میراثی مانا برای عصر ما و آیندگان به جا مانده است، سالهاست که حیاتی ترین شریان های انرژی و تجاری جهان را در سینه خود جای داده است. خلیج فارس باید منطقه‌ای قوی و پهنه همکاری، امنیت و آرامش درون زا باشد که تنها از مسیر گفتگو و همکاری و اعتمادسازی امکان پذیر است که ایده تاسیس مجمع گفتگوی منطقه ای راهکاری عملی در همین مسیر است».