رکورد شکنی دمای هوا در جهان | ویدئو

رکورد شکنی دمای هوا در جهان | ویدئو

به گزارش همشهری آنلاین، از اتحادیه اروپا نقل شده است که ماه ژوئن گذشته مساوی با خرداد ماه گرمترین ماه سال در جهان ثبت شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، از اتحادیه اروپا نقل شده است که ماه ژوئن گذشته مساوی با خرداد ماه گرمترین ماه سال در جهان ثبت شده است.