ساخت و نوسازی ۴ مسجد در تهران

ساخت و نوسازی ۴ مسجد در تهران

به گزارش همشهری،‌ نصرالله آبادیان، شهردار منطقه۷ در بازدید از این مساجد، اعلام کرد که عملیات باقیمانده در آنها تا انتهای سال به پایان می‌رسد. در سال‌ه

به گزارش همشهری،‌ نصرالله آبادیان، شهردار منطقه۷ در بازدید از این مساجد، اعلام کرد که عملیات باقیمانده در آنها تا انتهای سال به پایان می‌رسد. در سال‌های گذشته نیز عملیات ساخت این مساجد در جریان بازدید مدیران شهری و اعضای شورای شهر بررسی شده و به عنوان بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام منطقه مورد تاکید قرار گرفته بود. این اماکن کجا هستند؟