ساماندهی صف‌های طولانی خرید نان در خراسان شمالی

ساماندهی صف‌های طولانی خرید نان در خراسان شمالی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در گفت وگو با همشهری آنلاین با اشاره به شلوغی صف نانوایی‌ها در برخی شهرستان‌ها گفت: برای حل این مشکل مقرر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در گفت وگو با همشهری آنلاین با اشاره به شلوغی صف نانوایی‌ها در برخی شهرستان‌ها گفت: برای حل این مشکل مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان صمت، اطلاعات، غله و خدمات کشاورزی و اتاق اصناف مرکز استان تشکیل شود و بعد از بررسی اختیارات اتحادیه نانوایان را بیشتر کنند.

حسین حاجی بیگلو با اشاره به تعیین کشیک و افزایش ساعت کاری نانوایی‌ها افزود: تصمیم گرفتیم که در مناطق شهری ۱۰ درصد و مناطق روستایی ۵ درصد از نانوایی‌ها را کشیک قرار دهیم تا ساعت ۲۲ هر شب پخت کنند.

وی اضافه کرد: البته این کشیک‌ها به صورت دوره‌ای خواهد بود و بر اساس توزیع سهمیه آنان نیز با توجه به ساعت پخت افزوده خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی بیان کرد: سرانه آرد مرکز استان نسبت به برخی شهرستان‌ها کمتر است که باید اصلاح شود و این سهمیه به درستی توزیع شود.

حاج بیگلو گفت: هزار و ۴۱۵ نانوایی در سطح استان داریم که ۴۳۰ مورد آن شهری و ۶۹۰ مورد آن روستایی هستند که با آرد دولتی پخت می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد که با افزایش اختیاراتی که به اتحادیه نانوایی‌ها داده شده به زودی این مشکل برخواهد شد و دیگر شاهد بی نظمی در این زمینه نخواهیم بود.

براساس این گزارش برخی از نانوایی‌ها در ایام نوروز به تعطیلی خودسرانه اقدام کرده بودند و همین مساله منجر به تشکیل صف‌های طولانی در مقابل نانوایی‌ها شده بود.