سرتیپ فرازیان از فرماندهان دفاع مقدس به دیار باقی شتافت

سرتیپ فرازیان از فرماندهان دفاع مقدس به دیار باقی شتافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ دوم فرازیان با حضور در مسولیتهای متعدد و طی مراحل فرماندهی در یکانهای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، امیر سرتیپ دوم فرازیان با حضور در مسولیتهای متعدد و طی مراحل فرماندهی در یکانهای عملیاتی و آموزشی و حضور موثر در عملیات های بزرگ جنگ تحمیلی از جمله فرماندهان مبتکر و متعهد بود که با ویژگی های بارز مدیریتی و منش فرماندهی مبتنی بر اخلاق، ارتقای روحیه رزمی رزمندگان یکانهای تحت امر خود را فراهم می کرد که این ویژگی ها موجب موفقیت های وی در شرایط دشوار جنگ تحمیلی بود.

این گزارش حاکیست امیر فرازیان در طول مدت فرماندهی لشکر ۳۰ گرگان پذیرای جمع کثیری از اسرای عراقی بود که با رفتار و مدیریت اخلاق مدار و اسلامی، الگویی از عطوفت و رسیدگی به اسرا بر مبنای تعالیم اسلامی را از خود به یادگار گذاشت.

گفتنی است وی از پیشگامان تشکیل یکی از تیپ های تکاور در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و هرگز از تلاش و برنامه ریزی و خدمت به همرزمان خود غافل نشد و در دوران بازنشستگی نیز با حضور مسولانه در کانون باز نشستگان ارتش منشاء خدمات و رسیدگی به امور بازنشستگان شد.

پیکر آن مرحوم فردا دهم اردیبهشت ساعت ۹۳۰ صبح با حضور فرماندهان و همرزمان ایشان از ستاد نیروی زمینی ارتش واقع در تهران، لویزان خیابان نیروی زمینی، تشییع خواهد شد.