شعار انتخاباتی سعید جلیلی اعلام شد

شعار انتخاباتی سعید جلیلی اعلام شد

به گزارش همشهری‌آنلاین، روابط عمومی ستاد سعید جلیلی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:ایران در میان انبوه فرصت‌ها و ظرفیتهای داخلی و جهانی

به گزارش همشهری‌آنلاین، روابط عمومی ستاد سعید جلیلی کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری:ایران در میان انبوه فرصت‌ها و ظرفیتهای داخلی و جهانی، ظرفیت پیشرفت در همه ابعاد دارد؛ اما همه این ظرفیت‌ها فعال نشده است.

نمی‌توان با شعارزدگی و حرف‌های سست و بی‌مایه‌سیاسی، آلودگی خود و اطرافیان، هیاهو و غوغا سالاری، نمایش و همایش و گزارش، پرداختن به مسائل بی‌اولویت این راه را رفت. آزموده را آزمودن خطاست.

سعید جلیلی، بر مبنای این ایده کلیدی، برنامه عملی خود را جهش ایران بر مبنای استفاده از فرصت‌ها و نقش‌آفرینی آحاد مردم کشور قرار داده است، تا با برقراری عدالت، زمینه نقش‌آفرینی همه مردم فراهم شود و ایرانی پیشرفته و مستقل، بر جایگاه شایسته جهانی قرار بگیرد و امکان زندگی شیرین و گوارا و متناسب شأن ملت ایران برای آحاد مردم فراهم شد.

بر همین مبنا ستاد دکتر سعید جلیلی شعار انتخاباتی خود را «یک جهان فرصت، یک ایران جهش؛ هر ایرانی یک نقش باشکوه» انتخاب می‌کند.