طرح جدید ارائه خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی در منزل برای بازنشستگان | اعتباری افزون بر بیمه تکمیلی

طرح جدید ارائه خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی در منزل برای بازنشستگان | اعتباری افزون بر بیمه تکمیلی

به گزارش همشهری آنلاین، مرتضایی‌فر مدیرکل فرهنگی اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری گفت: طرح خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی بازنشستگان جدای از بیمه تکمیلی آنها

به گزارش همشهری آنلاین، مرتضایی‌فر مدیرکل فرهنگی اجتماعی سازمان بازنشستگی کشوری گفت: طرح خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی بازنشستگان جدای از بیمه تکمیلی آنهاست که تا سقف ۵۰۰ هزار تومان به بازنشستگان عضو بیمه صندوق بازنشستگی کشوری خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

وی افزود: همچنین بازنشستگان می‌توانند تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از تسهیلات آزمایش آنلاین استفاده کنند.

مرتضایی‌فر گفت: هم‌اکنون طرح خدمات آزمایشگاهی و تشخیصی در منزل برای بازنشستگان ۲۰ شهر آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال تمام بازنشستگان استان‌های کشور تحت پوشش قرار گیرند.