علی دایی: درگذشت مهرداد، باور کردنی نیست

علی دایی: درگذشت مهرداد، باور کردنی نیست

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی دایی اسطوره فوتبال ایران در اینستاگرام خود نوشت: نمی‌دونم چی بگم، باورکردنی نیست، مهرداد از بین ما رفت.

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی دایی اسطوره فوتبال ایران در اینستاگرام خود نوشت: نمی‌دونم چی بگم، باورکردنی نیست، مهرداد از بین ما رفت.