نمایشگاه کابینه وحشت

نمایشگاه کابینه وحشت

جهان > آمریکا - همشهری آنلاین:یک هنرمند طراح پوستر در لس آنجلس پرتره‌هایی از وزرای کابینه و اطرافیان رئیس جمهوری آمریکا را به نمایش گ
جهان > آمریکا - همشهری آنلاین:
یک هنرمند طراح پوستر در لس آنجلس پرتره‌هایی از وزرای کابینه و اطرافیان رئیس جمهوری آمریکا را به نمایش گذاشت.

ترامپ

کونال، هنرمند ۷۴ ساله می گوید: «فکر کردم که انتخابات نزدیک است، پس [وقت آن است] چهره های آنان را با عنوان کابینه وحشت نشان دهم.»

او هر کدام از پرتره های نزدیکان دونالد ترامپ را در حالت هایی ترسناک همراه با یک نوشته به نمایش گذاشته است.