واکنش علی پروین به درگذشت میناوند

واکنش علی پروین به درگذشت میناوند

به گزارش همشهری آنلاین علی پروین پیشکسوت و مربی سابق پرسپولیس در پی در گذشت مهرداد میناوند در صفحه شخصی خود نوشت: تسلیت به جامعه فوتبال، روحت شاد مهر

به گزارش همشهری آنلاین علی پروین پیشکسوت و مربی سابق پرسپولیس در پی در گذشت مهرداد میناوند در صفحه شخصی خود نوشت: تسلیت به جامعه فوتبال، روحت شاد مهرداد میناوند

میناوند در دو دوره شاگرد علی پروین در پرسپولیس بود. یک بار قبل از رفتن به فوتبال اروپا و یک بار بعد از بازگشت از امارات.