ویدیو | اندام باور نکردنی پیرمرد ۷۲ ساله

ویدیو | اندام باور نکردنی پیرمرد ۷۲ ساله

به گزارش همشهری آنلاین حضور یک پیرمرد ۷۲ ساله‌ در مسابقات زیبایی اندام نشان داد انسان هرگاه اراده به انجام کاری کند، می تواند به اهداف خود برسد.

به گزارش همشهری آنلاین حضور یک پیرمرد ۷۲ ساله‌ در مسابقات زیبایی اندام نشان داد انسان هرگاه اراده به انجام کاری کند، می تواند به اهداف خود برسد.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید: video/mp4