چطور از تکثیر پشه آئدس که عامل بیماری تب دنگی است  پیشگیری کنیم؟ | ویدئو

چطور از تکثیر پشه آئدس که عامل بیماری تب دنگی است پیشگیری کنیم؟ | ویدئو

به گزارش همشهری آنلاین، اما از چه طریقی می‌توانیم علاوه بر کنترل و کاهش روند تخم‌گذاری و تکثیر پشه آئدس، از خودمان در برابر نیش این پشه، محافظت کنیم؟

به گزارش همشهری آنلاین، اما از چه طریقی می‌توانیم علاوه بر کنترل و کاهش روند تخم‌گذاری و تکثیر پشه آئدس، از خودمان در برابر نیش این پشه، محافظت کنیم؟