یحیی گل محمدی: خداحافظ پسر پرسپولیس

یحیی گل محمدی: خداحافظ پسر پرسپولیس

به گزارش همشهری‌آنلاین، یحیی گل‌محمدی، سرمربی سرخ‌پوشان پایتخت در صفحه شخصی خود چنین نوشت: خداحافظ رفیق... خداحافظ پسر پرسپولیس... روحت شاد

به گزارش همشهری‌آنلاین، یحیی گل‌محمدی، سرمربی سرخ‌پوشان پایتخت در صفحه شخصی خود چنین نوشت: خداحافظ رفیق... خداحافظ پسر پرسپولیس... روحت شاد