۲ روز هفته در «نگهداشت کوچه به کوچه»

۲ روز هفته در «نگهداشت کوچه به کوچه»

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهردار منطقه ۱۷ با بیان اینکه در این طرح وضع نظافت معابر و محله‌ها بررسی می‌شود، افزود: «روزهای چهارشنبه هر هفته در هر نا

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهردار منطقه ۱۷ با بیان اینکه در این طرح وضع نظافت معابر و محله‌ها بررسی می‌شود، افزود: «روزهای چهارشنبه هر هفته در هر ناحیه‌محورهای اصلی و فرعی هر محله توسط نیروهای خدمات شهری همان ناحیه بررسی و اقدام‌هایی همچون رفت و روب، شست وشوی نهرها، لایروبی، برچسب‌کنی و نظافت انجام می‌شود.» «محمدرضا افخم» با بیان اینکه روزهای پنجشنبه نیروهای خدمات شهری برای نگهداشت یک ناحیه بسیج می‌شوند، ادامه داد: «بر این اساس هر هفته یک ناحیه از منطقه انتخاب شده و عوامل همه نواحی مثل اداره ساماندهی، مسیل‌ها، فضای سبز و... به ارائه خدمات شهری در آن می‌پردازند. در کنار اجرای طرح نگهداشت کوچه به کوچه» نیروهای خدمات شهری هر ناحیه همه روزه ساعت ۷ بر این محورهایی را در نظر گرفته و بر وضعیت نظافت و نگهداشت آن نظارت می‌کنند.»