ببینید | صادرات روبات سینا به اندونزی

ببینید | صادرات روبات سینا به اندونزی

به گزارش همشهری آنلاین، ویدئویی را درباره انعقاد قرارداد فروش روبات جراحی سینا به کشور اندونزی مشاهده فرمایید.

به گزارش همشهری آنلاین، ویدئویی را درباره انعقاد قرارداد فروش روبات جراحی سینا به کشور اندونزی مشاهده فرمایید.