مانور ترکیه و جمهوری آذربایجان علیه ایران و ارمنستان است

مانور ترکیه و جمهوری آذربایجان علیه ایران و ارمنستان است

به گزارش همشهری آنلاین، «سیران اوهانیان» نماینده پارلمان ارمنستان و وزیر دفاع سابق این کشور گفت رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ایران و ارم

به گزارش همشهری آنلاین، «سیران اوهانیان» نماینده پارلمان ارمنستان و وزیر دفاع سابق این کشور گفت رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه علیه ایران و ارمنستان است.

اوهانیان گفت: «تمرینات نظامی ترکیه به وضوح علیه ایران نیز انجام می‌شود. به همین دلیل است که ایران مدت‌هاست می‌گوید هرگونه تغییر مرزها در منطقه به ویژه در استان «سیونیک» غیرقابل قبول است».

وی همچنین به دوستی ارمنستان و ایران اشاره و تاکید کرد ایران نقش بسیار جدی در این منطقه دارد.