شورش و ناآرامی در زندان رامهرمز | صدای تیراندازی شنیده شده است

شورش و ناآرامی در زندان رامهرمز | صدای تیراندازی شنیده شده است

به گزارش همشهری آنلاین، بنا بر اطلاعات به دست آمده از ساعتی پیش در پی صدور حکم اعدام یک زندانی در زندان رامهرمز چند زندانی با ایجاد حریق دست به شورش ز

به گزارش همشهری آنلاین، بنا بر اطلاعات به دست آمده از ساعتی پیش در پی صدور حکم اعدام یک زندانی در زندان رامهرمز چند زندانی با ایجاد حریق دست به شورش زده‌اند.

همچنین از بیرون زندان صدای تیراندازی شنیده شده است.