عکس روز| چهار مسافر خصوصی فضایی

عکس روز| چهار مسافر خصوصی فضایی

این فضانوردان به ترتیب از چپ: جرد آیزاکمن، فرمانده: هیلی آرسنو، افسر پزشکی: کریس سمبروسکی، متخصص ماموریت و سیان پروکتور، خلبان هستند. اسپیس‌ا

این فضانوردان به ترتیب از چپ: جرد آیزاکمن، فرمانده: هیلی آرسنو، افسر پزشکی: کریس سمبروسکی، متخصص ماموریت و سیان پروکتور، خلبان هستند.

اسپیس‌ایکس چهار مسافر خصوصی را به مدار زمین فرستاد