امکان پا زدن کفش به صورت آنلاین فراهم شد

امکان پا زدن کفش به صورت آنلاین فراهم شد

یک محقق اسپانیایی اپلیکشینی ساخته که با استفاده از عکس پا به مشتریان آنلاین اجازه می دهد به طور مجازی کفش را آزمایش کنند. این اپلیکیشن برای خریدهای آن
ICT در دیگر رسانه ها