آژانس های مسافرتی ایران از موج جدید سایتهای آنلاین باز ماندند

آژانس های مسافرتی ایران از موج جدید سایتهای آنلاین باز ماندند

مدتی است که گردشگران ایرانی کمتر به آژانسهای مسافرتی برای رزرو بلیت هواپیما و یا هتل مراجعه می کنند به نظر می رسد کارکرد فعلی و سنتی دفاتر مسافرتی در
ICT در دیگر رسانه ها

برچسب: