سند ارتقای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد

سند ارتقای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:معاون اجتماعی وزارت بهداشت از تصویب سند ارتقای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد.
زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
معاون اجتماعی وزارت بهداشت از تصویب سند ارتقای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی کشور خبر داد.

به گزارش وبدا، دکتر سید محمدهادی ایازی در خصوص سند ارتقای فرهنگ سلامت که به تازگی در شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب شده است، گفت: موضوعی در حوزه سلامت وجود دارد که در آن گفته می شود حداکثر ۲۵ درصد از موضوعات سلامت در حیطه مدیریت نظام سلامت است و ۷۵ درصد آن خارج از مدیریت نظام سلامت است، در این ۷۵ درصد بخشی از آن انجام کار فرهنگی است و باید اصلاح رفتار صورت گیرد تا مردم بیشتر به فکر سلامتی خودشان باشند. این کار باید در شورای فرهنگ عمومی انجام شود و این شورا در برابر فرهنگ عمومی و رفتار عمومی مسئولیت دارد و حوزه سلامت نیز یک رفتار عمومی است که باید اصلاح شود.

ایازی در ادامه اضافه کرد: پرداختن به موضوع فرهنگی سلامت نیز یکی از موضوعات حائز اهمیت در شورای فرهنگ عمومی کشور بوده است و اشکال آن نیز عدم عضویت وزارت بهداشت در شورای فرهنگ عمومی کشور بود و به مثابه آن در استان ها نیز دانشگاه ها و شبکه های بهداشت عضو فرهنگ عمومی استان ها نبودند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: نخستین اقدام برای عضویت وزارت بهداشت در شورای فرهنگ عمومی کشور، نامه وزیر بهداشت و وزیر ارشاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. در شورای فرهنگ عمومی کشور وزیر ارشاد رییس شورا و در استان ها امام جمعه رییس شورا و استاندار نایب رییس شورا هستند و دستگاه های مختلف نیز در این شورا عضویت دارند که در آنجا موضوعات مربوط به فرهنگ عمومی مطرح می شود.

وی عنوان کرد: تاکنون سندی که در شورای فرهنگ عمومی کشور بتوان از طریق آن چهارچوب موضوعات مربوط به فرهنگ سلامت را دنبال کرد وجود نداشت و براساس پیشنهادی که به وزیر بهداشت مطرح شد، پیش نویسی به عنوان سند ارتقای فرهنگ سلامت آماده و در شورای فرهنگ عمومی مطرح و جلسات کارشناسی برای آن برگزار شد و در نخستین جلسه آن کارگروهی تعیین شد تا این سند مورد بررسی قرار گیرد و در جلسه دوم نیز پس از مطرح شدن، سند ارتقای فرهنگ سلامت به تصویب رسید.

رییس شورای فرهنگ سلامت در ادامه به اقداماتی که بر مبنای این مصوبه باید صورت گیرد اشاره کرد و افزود: بر مبنای این مصوبه شورای فرهنگ سلامت ذیل شورای فرهنگ عمومی با مسئولیت معاون اجتماعی وزارت بهداشت تشکیل می شود و شورای فرهنگ سلامت نیز مسئولیت دارد تا هر شش ماه یک بار گزارشی از اقدامات خود را به شورای فرهنگ عمومی ارائه دهد.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با بیان اینکه دبیرخانه شورای فرهنگ سلامت در وزارت بهداشت قرار دارد، اظهار کرد: در استان ها نیز پیش بینی شده است تا شورای فرهنگ سلامت ذیل شورای فرهنگ عمومی استان ها تشکیل شود و هم اکنون در حال تنظیم آیین نامه آن هستیم که به ائمه جمعه، استانداران و دانشگاه ها اعلام کنیم تا این کار صورت گیرد. همچنین به دنبال تصویب عضویت روسای دانشگاه ها در شورای فرهنگ عمومی استان ها و روسای بهداشت در شورای فرهنگ شهرستان ها هستیم تا بتوانیم از ظرفیت های فرهنگی دستگاه های مختلف به نفع سلامت بهره بریم. خاطرنشان کرد: همچنین در این سند پیوست یک ماتریس همکاری دستگاه های مختلف در حوزه فرهنگ سلامت تهیه شده که وزیر ارشاد آن را به ۶۲ دستگاه ابلاغ کرده و در آن برای هر یک از دستگاه ها شرح وظایفی نوشته شده است تا براساس آن عمل کنند و دستگاه ها نیز در چهارچوب این ماتریس باید همکاری و اقدامات خودشان را انجام دهند و گزارش آن را به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور اعلام کنند.

رییس شورای فرهنگ سلامت در ادامه به برخی از اهدافی که در این سند مورد تاکید قرار گرفته است، اشاره کرد و افزود: یکی از اهدافی که باید به آن برسیم و بسیار حائز اهمیت است، موضوع خودمراقبتی است که مردم باید برای سلامت خودشان در آن مشارکت داشته باشند. بنابراین برای اینکه مشارکت ساختارمند مردم را در حوزه سلامت داشته باشیم باید فرهنگ سازی صورت گیرد. همچنین فرهنگ سازی در چهارچوب مشارکت بین بخشی باید انجام شود تا دستگاه های دیگر در این زمینه علاقه مندی پیدا کنند و در این حوزه ها حضور و مشارکت داشته باشند.

وی افزود: پیش از اینکه شورای فرهنگ سلامت در شورای فرهنگ عمومی به تصویب برسد، شورای فرهنگ سلامت در وزارت بهداشت وجود داشت و تاکنون ۹۸ جلسه تشکیل شده و ۵۸۰ مصوبه داشته است و بخش قابل توجهی از این مصوبات اجرا شده است؛ به طور مثال برنامه هایی مانند تولید سریال، فیلم سینمایی، مستند، انیمیشن، برگزاری جشنواره های فیلم سلامت، شعر سلامت، ادبیات سلامت و رسانه های دیجیتال و طراحی ۵۵ کمپین با موضوعات مختلف از جمله موضوعاتی بوده است که در شورای فرهنگ سلامت وزارت بهداشت مورد بررسی قرار گرفته و در سطح کشور به اجرا گذاشته شده است. همچنین در این راستا تقویم مناسبتی سلامت نیز تهیه شده است که برای هر یک از آنها برنامه هایی طراحی شده است و در سطح کشور اجرا می شود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت ادامه داد: یکصدمین جلسه شورای فرهنگ سلامت با ترکیب اعضای جدید و با حضور وزرای بهداشت و ارشاد برگزار خواهد شد و از این جلسه به بعد ترکیب جدید شورای فرهنگ سلامت را خواهیم داشت که این شورای فرهنگ سلامت در ذیل شورای فرهنگ عمومی کشور، کار خود را دنبال می کند و گزارشات خود را به وزیر بهداشت و شورای فرهنگ عمومی ارائه می دهد.

ایازی در پایان خطاب به روسای دانشگاه ها گفت: خواسته ای که از روسای دانشگاه ها دارم این است که موضوع شورای فرهنگ سلامت را در سطح استان های خودشان با جدیت دنبال کنند؛ چراکه دستگاه های بیرونی می توانند کمک زیادی در این راستا داشته باشند و این شورا می تواند بخش عمده ای از مشکلات پیش روی دانشگاه ها را بر طرف کند.