کنترل خودرو با امواج مغز

کنترل خودرو با امواج مغز

دانش > فناوری‌ - یک شرکت خودروسازی، طرح اولیه‌ای از یک اتومبیل ویژه مسابقات فرمول یک ارائه کرده که با امواج مغزی کنترل می‌شود.
دانش > فناوری‌ - یک شرکت خودروسازی، طرح اولیه‌ای از یک اتومبیل ویژه مسابقات فرمول یک ارائه کرده که با امواج مغزی کنترل می‌شود.

به گزارش دیلی میل، شرکت مک لارن طرح اولیه ای از یک خودروی مسابقه ای رونمایی کرده که به وسیله مغز کنترل می شود و اتاق آن شبیه خانه ای لوکس است. این خودرو به وسیله سیگنال های مغز راننده کنترل می شود؛ بنابراین هیچ کنترل فیزیکی در آن وجود ندارد. همچنین احتمال دارد خودرو با استفاده از یک پنل ابزار هولوگرافیک کنترل شود.