مهار سرطان با قرص زعفران

مهار سرطان با قرص زعفران

دانش > دانش - محققان دانشگاه بیرجند با اثبات خاصیت آنتی‌اکسیدانی زعفران اقدام به تولید قرصی با این گیاه کرده‌اند.
دانش > دانش - محققان دانشگاه بیرجند با اثبات خاصیت آنتی‌اکسیدانی زعفران اقدام به تولید قرصی با این گیاه کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، گروه اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند روی زعفران در زمینه خاصیت ضد سرطانی این گیاه مطالعاتی را انجام داده و برتری زعفران ارگانیک در مهار سلول های سرطانی با عنوان آنتی اکسیدان را به اثبات رسانده اند. همچنین تولید قرص زعفران از دیگر دستاوردهای این مطالعات است.