نکته بهداشتی: ۱۰ نشانه آلزایمر

نکته بهداشتی: ۱۰ نشانه آلزایمر

زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:تقریبا ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان با بیماری آلزایمر یا سایر اشکال زوال عقل زندگی می‌کنند.
زندگی > سلامت - همشهری آنلاین:
تقریبا ۵۰ میلیون نفر در سراسر جهان با بیماری آلزایمر یا سایر اشکال زوال عقل زندگی می‌کنند.

در اینجا ۱۰ نشانه هشداردهنده آلزایمر فهرست می کنیم:

- نقصان حافظه که بر زندگی روزمره اثر می گذارد.

- چالش ها در طرح ریزی و حل مشکلات معمول روزانه.

- اشکال در انجام وظایف آشنا.

- سردرگمی درباره زمان و مکان.

- مشکل در فهم تصاویر فضایی یا دیداری.

- بروز مشکلات ناگهانی در صحبت کردن.

- جا گذاشتن چیزها و ناتوانی در پیمودن راه قبلی.

- قضاوت نادرست.

- دورگزینی از فعالیت های اجتمعی.

- تغییرات در خلق وخو و شخصیت.