احیا سنت قدیم در تهران مدرن

احیا سنت قدیم در تهران مدرن

به گزارش همشهری آنلاین، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر احیا این سنت گفت که با توجه به ظرفیت های پایتخت بهتر است متولیان فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه ای

به گزارش همشهری آنلاین، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر احیا این سنت گفت که با توجه به ظرفیت های پایتخت بهتر است متولیان فرهنگی و اجتماعی توجه ویژه ای تری در این مورد داشته باشند و از ماه رمضان برای احیا سنت نقاره زنی استفاده کنند. او همچنین به برخی از مکان ها که مناسب نقاره زنی هستند اشاره کرد و گفت: «سردرباغ ملی که به تازگی مرمت و احیا شده است، می تواند مکان مناسبی برای نقاره زنی در تهران باشد. همچنین با توجه به شیوع موج چهارم کرونا و تعطیلی اکثر مراکز فرهنگی و اجتماعی و حتی مذهبی از جمله مساجد، می توان با احیا این سنت برنامه های فرهنگی و مذهبی را با رعایت پروتکل ها در فضای باز اجرا کرد و قطعا این امر می تواند در کاهش استرس ها و شرایط ملهتب امروز موثر باشد.»