تصاویر دردناک آتش زدن پرچم امام حسین (ع) در اغتشاشات بجنورد

تصاویر دردناک آتش زدن پرچم امام حسین (ع) در اغتشاشات بجنورد

فیلم/آتش زدن پرچم امام حسین (ع) در اغتشاشات بجنورد فیلم آتش زدن پرچم امام حسین(ع) در اغتشاشات دیشب بجنورد را می‌بینید.

فیلم/آتش زدن پرچم امام حسین (ع) در اغتشاشات بجنورد
فیلم آتش زدن پرچم امام حسین(ع) در اغتشاشات دیشب بجنورد را می‌بینید.