حضور پرتعداد پلیس در میدان و خیابان ولیعصر | تلاش گروه‌های چند نفره برای تجمع و آشوب | اثری از تجمع کننده‌ها نیست

حضور پرتعداد پلیس در میدان و خیابان ولیعصر | تلاش گروه‌های چند نفره برای تجمع و آشوب | اثری از تجمع کننده‌ها نیست

به گزارش همشهری آنلاین، با وجود فراخوان‌های ضدانقلاب برای تجمعات امشب در میدان ولیعصر و خیابان‌های اطراف آن،‌ بنا به مشاهدات تردد در این معابر عادی اس

به گزارش همشهری آنلاین، با وجود فراخوان‌های ضدانقلاب برای تجمعات امشب در میدان ولیعصر و خیابان‌های اطراف آن،‌ بنا به مشاهدات تردد در این معابر عادی است.

در ساعات ابتدایی امشب دو سه گروه ۱۰ نفری برای ایجاد آشوب، در حال ورود به خیابان کشاورز و از آن طریق قصد ورود به میدان ولیعصر داشتند با اقدام ماموران فراجا پراکنده شدند.

در حال حاضر هیچ اثری از تجمع‌کننده‌ها در خیابان و میدان ولیعصر مشاهده نمی‌شود.