شهر 300 هزار نفری میاندوآب و معضل زباله

شهر 300 هزار نفری میاندوآب و معضل زباله

به گزارش همشهری آنلاین، سایت دفع زباله این شهر چند سالی است که پر شده و جایی برای زباله های جدید ندارد و انباشت زباله دراین سایت خطر انتقال شیرابه ها

به گزارش همشهری آنلاین، سایت دفع زباله این شهر چند سالی است که پر شده و جایی برای زباله های جدید ندارد و انباشت زباله دراین سایت خطر انتقال شیرابه های عفونی به آب‌های زیرزمینی شهر راهم مطرح کرده است.
هر چند در دهه‌های گذشته محلی 200هکتاری برای دفع پسماند میاندوآب در نظرگرفته شده بود و به نظر می رسید این محل تا چندین دهه جوابگوی زباله های شهری باشد اما دو عامل دفع سنتی زباله ها و عدم بازیافت، همچنین افزایش شتابان جمعیت شهری موجب شد تا این سایت خیلی زودتر اززمان پیش بینی شده تکمیل شود.
در دو سه سال اخیر زباله های این شهر به سایت پسماند ارومیه منتقل میشد که با توجه به فاصله 140 کیلومتری این دو شهر انتقال زباله هزینه های اقتصادی و تبعات زیست محیطی زیادی داشت.
از نیمه سال گذشته بحث ایجاد سایت موقت در حاشیه میاندوآب مطرح شد و 4 منطقه برای اینکار پیشنهاد شد ولی مانع جدید زراعی بودن وکشاورزی بودن اکثر مناطق پیشنهادی است چرا که اغلب زمین‌های اطراف میاندو آب حاصلخیز و کشاورزی است.
در حال حاضر زباله های شهر به صورت موقت در اطراف شهر دفع می شود و بخشی هم پس از بسته بندی به شهرهای مجاور منتقل می‌شود ولی بحران زباله همچنان در این شهر پرجمعیت استان مطرح است.