طعنه کنعانی به بایدن در حمایت از زنان ایران

طعنه کنعانی به بایدن در حمایت از زنان ایران

به گزارش همشهری آنلاین، ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای بایدن و حمایت از حقوق زنان نوشت: «رئیس‌جمهور رژیمی که بیش از ۴۰ سال در دش

به گزارش همشهری آنلاین، ناصرکنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای بایدن و حمایت از حقوق زنان نوشت: «رئیس‌جمهور رژیمی که بیش از ۴۰ سال در دشمنی و بیرحمی علیه ملت ایران سنگ تمام گذاشت و در تروریسم اقتصادی و تحریم حتی به کودکان بیمار پروانه ای هم رحم‌ نکرد، مدعی است "ما در کنار زنان ایران هستیم". براستی آیا در تحریم حداکثری شما علیه ملت ایران، زنان و مادران ایرانی مستثنی بودند!؟»

رئیس جمهور آمریکا به بهانه حمایت از حقوق زنان بار دیگر از ناآرامی‌ها در ایران اعلام حمایت کرد و مدعی شد که در کنار زنان ایرانی ایستاده است.