نذرهای فرهنگساز پیامدهای بلندمدت دارند

نذرهای فرهنگساز پیامدهای بلندمدت دارند

«ادیبه کریمی» با بیان این مطلب در حاشیه مراسم بازدید شهرداران منتخب مدارس منطقه از اندیشه‌سرای قریب می‌گوید: «مبانی تئوری‌های آموزشی در کنار فعالیت‌ه

«ادیبه کریمی» با بیان این مطلب در حاشیه مراسم بازدید شهرداران منتخب مدارس منطقه از اندیشه‌سرای قریب می‌گوید: «مبانی تئوری‌های آموزشی در کنار فعالیت‌های تجربی و عملی می‌تواند تأثیرگذار و مطلوب واقع شود. به‌ویژه برای شهرداران مدارس که قرار است با سپری کردن دوره‌های آموزشی متفاوت، خود را برای مشارکت و مدیریت در امور مختلف آینده آماده کنند.» کریمی هم‌چنین می‌افزاید: «نکته قابل تاملی که دکتر قریب اشاره کردند و مورد توجه و استقبال دانش‌آموزان قرار گرفت، برگزاری تورهای تهران‌گردی علمی است. تورهایی که دانش‌آموزان در گروه‌های سنی مختلف در آن شرکت کنند و از اوضاع و احوال محله‌ها در جنبه‌های گوناگون مطلع شوند. این در حالی است که می‌توان از ظرفیت نذرهای معنوی اهالی و شهروندان نیز بهره‌گرفت. برای مثال، اگر فردی مبلغی را برای نذر و یا خیرات در نظر گرفته است آن را برای فراهم آوردن شرایط مالی حضور دانش‌آموزان مستعد و علاقه مند، در تورهای گردشگری و علمی اختصاص دهد. این‌گونه نذرها هم به نوعی فرهنگسازی محسوب می‌شود و هم می‌توان از پیامدهای مثبت آن در بلندمدت که به ثمر نشسته‌اند، لذت برد. این تورها در حوزه زمین‌شناسی می‌تواند به پیشنهاد دکتر قریب در دامنه‌های کوه دماوند، دشت‌های شهر «ری» و پستی و بلندی‌های محله‌های قدیمی برگزار شود.»