تصاویر/ برداشت مکانیزه خرما در فراشبند

تصاویر/ برداشت مکانیزه خرما در فراشبند

شهرستان فراشبند در 146کیلومتری جنوب غرب شیراز با دارا بودن سه هزار و 200 هکتار نخیلات و تولید سالانه 36هزار تن انواع محصول خرما، یکی از قطبهای مهم تول