نقشه جامع علمی کشور به چه کار می‌آید؟

نقشه جامع علمی کشور به چه کار می‌آید؟

دکتر منصور کبگانیان*: تعیین اولویت‌های کاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری در حکم آغاز دوره جدید این شورا، نکات دقیق بسیاری دارد که ب

نقشه جامع علمی کشور به چه کار می‌آید؟ دیدگاه > ایران - دکتر منصور کبگانیان*:
تعیین اولویت‌های کاری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی مقام معظم رهبری در حکم آغاز دوره جدید این شورا، نکات دقیق بسیاری دارد که باید با دقت‌ مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ابراز رضايت ايشان از تصويب و ابلاغ نقشه جامع علمي كشور، لازم است اين موضوع يادآوري شود كه اين نقشه برخلاف ذهنيتي كه در جامعه وجود دارد، صرفا علم، مقاله و كتاب را پوشش نمي‌دهد بلكه مجموعه‌اي از علم و اقتصاد را شامل مي‌شود. علم بدون درنظر گرفتن كاربرد در جامعه و بدون تأثير اقتصادي و اجرايي، علم‌ بدون فايده خواهد بود كه در احاديث هم نسبت به اين موضوع تذكر داده شده است. خوشبختانه نقشه جامع علمي كشور هم به توليد علم و هم به تقاضا براي آن توجه كرده و نزديك به 40درصد احكام اين نقشه به نقش علم در اقتصاد جامعه پرداخته است. اين همان موضوعي است كه مقام معظم رهبري در قالب اقتصاد مقاومتي مطرح كرده‌اند. بخش مهمي از مباحث اقتصاد مقاومتي تحت عنوان اقتصاد دانش‌بنيان در اين نقشه مورد توجه قرار گرفته است.

پيش از اين اسناد ملي كشور در بالاترين سطح در وزارتخانه‌ها تصويب مي‌شد اما براي اينكه با تغيير دولت‌ها شاهد تغيير سياست‌ها نباشيم، مقام معظم رهبري تأكيد داشتند كه اين اتفاق در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بيفتد. لازم بود نهادي فراتر از 3قوه به اين موضوع بپردازد كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عضويت سران 3قوه تدوين و نهايي‌سازي‌ اسناد ملي پيشرفت را دنبال كرد و خوشبختانه موفق هم بوده است. اسنادي مانند گياهان دارويي و طب سنتي، علوم شناختي وهوافضا توسط ستاد راهبردي نقشه جامع علمي كشور تصويب شده و كار تصويب سند ملي دريايي كشور و سند ملي توسعه بخش كشاورزي هم در دستور كار است. اين سند‌هاي ملي سرنوشت‌خوبي در آينده كشور رقم خواهد زد. ادامه اين مسير كه توقع مقام معظم رهبري نيز هست‌ وظيفه ‌ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي را سنگين مي‌كند.

يكي ديگر از نكات مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب تحول علوم انساني كشور است كه حتي در جلسات خصوصي هم از ناكافي بودن سرعت تحول در اين حوزه ابراز نگراني كرده‌اند. اين موضوع آنقدر اهميت دارد كه يكي از 13راهبرد كلان نقشه جامع علمي كشور است.

مقام معظم رهبري از اعضاي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي انتظار مديريت تحول علوم انساني در كشور را دارند و نه صرفا توليد علم در اين زمينه. شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي بايد كار اجرايي‌تري را آغاز كند. فاصله‌گرفتن با كتب مبتني بر سكولاريزم، هدايت نخبگان تحصيلي به سمت علوم انساني و كاربردي‌كردن اين علوم 3رويكردي است كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد. مهندسي فرهنگي نيز از ديگر موارد مورد تأكيد رهبر معظم انقلاب است. ضمن تشكر از رياست محترم جمهور به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، اميدواريم هر چه سريع‌تر مصوبه تشكيل ستاد مهندسي فرهنگي كشور را ابلاغ كنندتا شاهد اتفاق‌هاي مثبتي در اين زمينه نيز باشيم.

*عضو شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي