پاسخ مردم به پيامک هاي شما

پاسخ مردم به پيامک هاي شما

* جواني ۲۰ساله و بيکار هستم، خانواده ام مخالف ازدواج من هستند:سلام خدمت شما دوست عزيز، بنده هم مشکلي مشابه شما داشتم. به نصايح خانواده عمل کردم و چند

پاسخ مردم به پيامک هاي شما
خراسان - مورخ یکشنبه 1393/07/27 شماره انتشار 18812

* جواني ۲۰ساله و بيکار هستم، خانواده ام مخالف ازدواج من هستند:سلام خدمت شما دوست عزيز، بنده هم مشکلي مشابه شما داشتم.

به نصايح خانواده عمل کردم و چند سال بعد که شرايط ازدواج را کسب کردم با دختر نجيبي ازدواج کردم، بسيار راضي و خوشبختيم. دوست خوبم عاقبت بخيري شما در توکل به خدا، صبر و احترام به نظر بزرگ ترهاست.