بارش برف در اردبیل/ عکس کاربران

بارش برف در اردبیل/ عکس کاربران

توجه: بخش تعاملی عصرایران ، پذیرای عکس ، فیلم و یادداشت های مخاطبان است. بدیهی است که آنچه به نقل از کاربران محترم منتشر می شود ، الزاماً دیدگاه رسمی
عکس حمید خیاوی

به دنبال بارش برف در استان اردبیل علاوه بر کاهش ۱۳ درجه ای دما ،در شهرستان مشگین شهر برق تمامی واحد های خدماتی تولیدی و صنعتی قطع شد.بر اثر بارش برف سنگین و شکستن درختان مجاور سیمهای برق و تلفن هم اکنون برق این شهرستان قطع شده و در تماس تلفنی منطقه نیز اختلال ایجاد شده است.بارش برف که از دیشب در استان اردبیل آغاز شده است در سطح شهرستان مشگین شهر به ۲۰ سانتی متر و در ارتفاعات به نیم متر می رسد.امامی فرماندار مشگین شهر گفت: بارش برف سبب شکسته شدن شاخه های درختان شده و این امر در جریان برق رسانی در سطح شهرستان اختلال ایجاد کرده است.وی گفت: در حال حاضر برق شهر و روستاها قطع شده و دستگاههای زیربط مشغول ارتباط مجدد در جریان برق هستند.
شکسته شدن درختان به دلیل برف سنگین در اردبیل/ عکس کاربران
شکسته شدن درختان به دلیل برف سنگین در اردبیل/ عکس کاربران
شکسته شدن درختان به دلیل برف سنگین در اردبیل/ عکس کاربران
شکسته شدن درختان به دلیل برف سنگین در اردبیل/ عکس کاربران
شکسته شدن درختان به دلیل برف سنگین در اردبیل/ عکس کاربران