پلمب یک سینما در قم به دلیل تبلیغات نامتعارف

پلمب یک سینما در قم به دلیل تبلیغات نامتعارف

به گزارش همشهری آنلاین، روزهای گذشته یکی از سینماهای قم با انتشار تبلیغی در فضای مجازی از نمایش یک فیلم خارجی در این سینما خبرداد. بر اساس اعلام رواب

به گزارش همشهری آنلاین، روزهای گذشته یکی از سینماهای قم با انتشار تبلیغی در فضای مجازی از نمایش یک فیلم خارجی در این سینما خبرداد.

بر اساس اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب قم، امروز با صدور دستور قضایی سینمای مربوطه پلمب شده است.