علی مطهری درباره طرح صیانت: از بالا دیکته می‌شود

علی مطهری درباره طرح صیانت: از بالا دیکته می‌شود

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی مطهری، نائب رئیس سابق مجلس در توئیتی نوشت: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مانند اکثر طرح هایی که مشمول اصل ۸۵ می شون

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی مطهری، نائب رئیس سابق مجلس در توئیتی نوشت: طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی مانند اکثر طرح هایی که مشمول اصل ۸۵ می شوند و مردم در جریان مذاکرات قرار نمی گیرند مصوباتِ دستوری خواهد داشت که از بالا دیکته می شود. نمونه آن قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری است که می گوید وکیل متهم سیاسی باید مورد قبول رئیس قوه قضاییه باشد.