احتمال عرضه همستر کامبت چقدر است؟ | ویدئو

احتمال عرضه همستر کامبت چقدر است؟ | ویدئو

به گزارش همشهری آنلاین، در این ویدئو، علمیه به سوالی در مورد احتمال عرضه یک رمز ارز دیجیتالی جدید پاسخ داد که این روزها بین کاربران ایرانی مورد استقبا

به گزارش همشهری آنلاین، در این ویدئو، علمیه به سوالی در مورد احتمال عرضه یک رمز ارز دیجیتالی جدید پاسخ داد که این روزها بین کاربران ایرانی مورد استقبال قرار گرفته است.