این دختر ورزشکار ایرانی همه نگاه‌ها و دوربین‌ها را به سمت خودش جلب کرد | عکس

این دختر ورزشکار ایرانی همه نگاه‌ها و دوربین‌ها را به سمت خودش جلب کرد | عکس

به گزارش همشهری آنلاین، حضور اسماء حسن‌پور شطرنجباز تیم ملی بانوان رده‌های سنی با حجاب کامل اسلامی در مسابقات آسیایی آلماتی قزاقستان تمامی نگاه‌ها و د

به گزارش همشهری آنلاین، حضور اسماء حسن‌پور شطرنجباز تیم ملی بانوان رده‌های سنی با حجاب کامل اسلامی در مسابقات آسیایی آلماتی قزاقستان تمامی نگاه‌ها و دوربین‌ها را به سمت خودش جلب کرد.