عکس روز | روباه اهلی

عکس روز | روباه اهلی

تجربه‌ها برای اهلی کردن روباه‌ها در سال ۱۹۵۹ در روسیه در دوران اتحاد شوروی به هدف شناخت رفتارهای حیوانات و توضیح چگونگی تحول نیای روباه یعنی گرگ به سگ

تجربه‌ها برای اهلی کردن روباه‌ها در سال ۱۹۵۹ در روسیه در دوران اتحاد شوروی به هدف شناخت رفتارهای حیوانات و توضیح چگونگی تحول نیای روباه یعنی گرگ به سگ‌ اهلی آغاز شد.

Alexander Nemenov/AFP/Getty